Avís Legal

Avís Legal

  1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA COMPANYIA

  El present es constitueix com l’Avís Legal i les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús de la web de FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI, ubicada a www.vitec.wine

  La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI és una entitat amb domicili social es troba situat en Carretera de Porrera, Km.1, 43730 FALSET (Tarragona) i amb CIF: G-43.814.011. Aquesta entitat es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 2132.

   

  Per comunicar-se amb FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l’adreça de correu info@vitec.wine.

   

  1. Objecte i àmbit d’aplicacions

   

  2.1. La Web o lloc Web ha estat disposada per FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI, per permetre a les persones interessades, i que ho desitgin, a accedir i realitzar online a través d’Internet, de manera segura, recerques d’informació sobre R + D + I , assessoria tècnica i serveis analítics en l’àmbit vitivinícola

   

  2.2. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’usuari del present Avís Legal i les condicions d’ús que inclou.

   

  En aquest sentit, s’entendrà per usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

   

  2.3. El present Avís Legal té com a objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web.

   

  1. ACCÉS

   

  3.1. L’accés al Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter gratuït.

   

  3.2. Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec , d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

   

  3.3. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix registre

   

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

   

  4.1 La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI és titular o ha obtingut la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts, el que està disponible a través del mateix .

   

  4.2. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ( “copyright”) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI o dels seus titulars incorporats als Continguts i productes, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, marques d’aigua o qualsevol mecanisme d’informació i / o d’identificació que poguessin contenir els mateixos.

   

  4.3. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, transformar, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i productes inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

   

   

   

   

  1. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA

   

  5.1. Els continguts i serveis oferts a través del lloc web es faciliten únicament a usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI

   

  L’accés, navegació i ús del lloc web és responsabilitat de l’Usuari, de manera que l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI o per personal autoritzat de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI relativa a l’ús del lloc web, així com dels seus continguts i productes.

   

  5.2. Els continguts inclosos en el Lloc Web es faciliten a les persones que naveguin a través del web, a persones que es donin d’alta en el Registre d’Usuaris. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI.

   

  5.3. Per tant, l’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

   

  – Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

   

  – Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

   

  – Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

   

  1. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

   

  6.1. En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en la pròpia Pàgina, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

   

  6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

   

  1. RESPONSABILITATS I GARANTIES.

   

  FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del lloc web, preparat per professionals de molt diversos sectors.

   

  En conseqüència, la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (Ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes; (Iii) l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (Iv) la invulnerabilitat del lloc web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (V) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web; (Vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI estableix en el Lloc Web oa  través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web.

   

  No obstant això, la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris.

  Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar immediatament a la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

   

  1. ENLLAÇOS.

   

  8.1 Enllaços a altres pàgines web

   

  En cas que en el Lloc Web, l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

   

  En conseqüència, la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

   

  En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa .

   

  L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI i el responsable del lloc web aliè.

   

  8.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web

  Si qualsevol Usuari, entitat o lloc Web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions:

   

  • L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, excepte autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI

   

  • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial del lloc web. En cap cas, llevat que la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

   

  • A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI ha autoritzat aquest enllaç, llevat que la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI i / o de el Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

   

   

  • La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

   

  La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

   

  1. DURADA I MODIFICACIÓ

   

  9.1. La FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

   

  9.2. La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat.

   

  9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir indemnització alguna. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís legal.

   

  1. GENERALITATS

   

  10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís legal.

   

  10.2. En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest Avís legal i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

   

  10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís legal fossi/n considerat/s nul/s o inaplicable/s, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís legal.

   

  10.4. El no exercici o execució per part de la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

   

  1. JURISDICCIÓ.

   

  Les relacions establertes entre la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, la FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

X