EL CONSORCI DE GOVALMAVIN ES REUNEIX PER A LA PRESENTACIÓ DE RESULTATS I COORDINAR SEU PLA DE TREBALL A LA SEVA ÚLTIMA ANUALITATX