Laboratori de viticultura

Està orientat al servei i assistència en camp, dotat d’infraestructures singulars i de primer nivell, que permeten fer anàlisis de sòls i fulles amb l’objectiu de determinar aspectes d’interès com són l’estat nutricional de la planta i la composició del sòl, per establir recomanacions de reg i adobat, entre d’altres.

 

EQUIPAMENT

 

  • Espectòmetre de plasma (ICP-OES).
  • Ceptòmetre.
  • Cambres de pressió.
  • Estacions meteorològiques.
  • Estufa d’assecat.
  • Equip per a la determinació de corbes de pF.
  • Fluoròmetre de clorofil·la portàtil.
  • Leaf-Clip Holder.
  • Analitzador d’àrea foliar (WINDIAS).
  • Analitzador activitat fotosíntesi (LCI).
Et podem ajudar? Contacta amb nosaltres
X