Serveis analítics

VITEC posa a disposició dels seus clients una àmplia gamma de determinacions analítiques desenvolupades a partir de la nostra activitat de R + D + I, i amb els màxims estàndards de qualitat propis d’un centre d’investigació.

 

Els serveis analítics de VITEC estan distribuïts en cinc laboratoris, especialment equipats i organitzats, per determinar els principals paràmetres analítics i de control de qualitat en tota la cadena de valor de la producció vitivinícola.

  • Anàlisi de sòls i fulles.
  • Anàlisi de patògens i malalties de la fusta de la vinya.
  • Anàlisis fisicoquímiques de control de qualitat de mostos i vins.
  • Anàlisis microbiològiques.
  • Anàlisi de tancaments i embotellat.

VITEC ofereix suport analític en totes les etapes de producció vitivinícola, mitjançant la sol·licitud de packs analítics i / o anàlisis a demanda.

loguito OFERTA D’ANÀLISI

Catàleg de Serveis Analítics
Sol·licitud de Serveis Analítics

loguito CONDICIONS I COMPROMISOS

El compromís de lliurament de resultats és de 48 hores excepte aquelles anàlisis que, per la seva naturalesa, requereixin d’un temps major. Les condicions específiques es mostren en el document “Mètodes d’anàlisi”.

 

Després de la seva anàlisi les mostres es guardaran 24 hores i s’eliminaran posteriorment. En cas de reclamació es facilitarà una nova mostra per a la seva anàlisi sense càrrec per al client

 

El volum mínim requerit per efectuar qualsevol anàlisi és de 50 cl, de manera general. Les condicions específiques de cada determinació analítica es mostren en el document “Mètodes d’anàlisi”.

 

En cas de raïm la la mostra serà d’un mínim de 200 grans.

 

Les mostres rebudes han d’estar en envasos nets, tancats i identificats.

loguito CONTROL I ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT ANALÍTICA

Per assegurar la fiabilitat i la qualitat analítica, VITEC realitza un continu i important esforç en l’assegurament dels resultats analítics obtinguts. Per a això, efectua controls periòdics de calibratge dels equips, l’acompliment dels seus analistes i participa de 3 assaigs interlaboratoris desenvolupats per les principals entitats europees.

Assajos Interlaboratori

loguito CONTACTE

Anàlisi de sòls i fulles

Anàlisi de patògens i malalties de la fusta de la vinya

Anàlisis fisicoquímiques de control de qualitat de mosts i vins

Anàlisis microbiològiques

Anàlisi de tancaments i embotellat

Et podem ajudar? Contacta amb nosaltres
X