VITEC participa en un projecte sobre la gestió de l’oxigen en vins d’alta qualitatX