VITEC PRESENT A LES REUNIONS TÈCNIQUES DE LA PTV

VITEC PRESENT A LES REUNIONS TÈCNIQUES DE LA PTV

Durant els dies 19, 20 i 21 de febrer de 2019 s’han celebrat les reunions tècniques anuals que realitza la Comissió Tècnica de la Plataforma Tecnològica del Vi (PTV) per abordar aspectes relacionats amb l’estratègia de R + D + I del sector del vi espanyol. Els coordinadors de cada àrea convoquen una vegada a l’any als socis de l’PTV a les reunions de Grups de Treball de cadascuna de les àrees per a la identificació i el llançament de projectes de R + D + I concrets. Aquestes sis àrees d’investigació són: viticultura, procés, producte, salut, sostenibilitat i canvi climàtic, i economia vitivinícola. El passat dimecres 20 de febrer va tenir lloc la reunió de grup en procés coordinada per Sergi de Lamo, director general de VITEC i vicepresident de la Comissió Tècnica de la PTV, juntament amb Pablo Ossorio. Aquesta reunió es va dur a terme per tal de dinamitzar projectes de R + D + I.X